Płeć w fotografii

17.05.2012

ARTYKUŁ - Exprss Bydgoski

Wystawę "Uwikłane w płeć" otwarto w Łodzi w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii. Na wystawie obejrzeć można kolekcję powojennej fotografii polskiej ze zbiorów Joanny i Krzysztofa Madelskich oraz ponad 150 prac wybitnych artystów, m in. Zbigniewa Libery, Natalii LL, Marty Deskur, Tadeusza Rolke, pokazujących wizerunek oraz tożsamość współczesnej kobiety.