Uwikłane w płeć

01.04.2012

ARTYKUŁ - TAKE ME

Powstawaniu tej wyjątkowej kolekcji od początku przyświecał konkretny zamysł. By poprzez najwybitniejsze i najciekawsze dzieła polskiej fotografii powojennej stworzyć szeroką panoramę, opisującą wizerunek oraz tożsamość współczesnej kobiety.