Zapowiedź wystawy Samoidentyfikacja w Instytucie Fotografii Fort w Warszawie

01.09.2017


Instytut Fotografii Fort oraz Kolekcja Madelskich zaprasza na wystawę:

Samoidentyfikacja. Fotografie z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

1-24.09., Galeria Instytutu Fotografii Fort, ul. Raclawicka 99, budynek 06, Warszawa

Ubrana jedynie w buty na obcasie, Ewa Partum przecha­dza się Krakowskim Przedmieściem. Widoczna tylko z profilu sylwetka młodej kobiety o śnieżnobiałej skórze i kruczoczar­nych włosach wydaje się dosłownie i w przenośni mała na tle monumentalnego cokołu, z którego wyrasta konny pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Ta surrealistyczna kompozy­cja stała się dla nas punktem wyjścia do stworzenia wystawy fotografii i wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich.

Zbiór sam w sobie jest tak obszerny, że konieczny był przemyślany wybór prac. Uznaliśmy, że temat polityki płci, kwestii praw kobiet i ich wolności jest dziś dla nas najważniej­szy. Stąd z jednej strony ekspozycja filarów kolekcji (za które uznaliśmy prace Natalii LL i Ewy Partum), a z drugiej dzieła kluczowe dla krytycznego nurtu polskiej sztuki feministycznej (m.in. Katarzyna Kozyra, Katarzyna Górna, Alicja Żebrowska). Kolekcja Madelskich stale się powiększa i od ostatniej wysta­wy udało się pozyskać do zbioru wiele prac (m.in. Mia Dudek, Anna Grzelewska). Zdecydowaliśmy się włączyć do wystawy jednak tylko te, które wpisują się w polityczną i artystyczną ramę wyznaczoną przez Mistrzynie. Pozostałe nowe nabyt­ki reprodukowane są w towarzyszącym wystawie katalogu. W ten sposób wystawa – podobnie jak praca Partum – jest rodzajem montażu łączącego konteksty, postawy oraz idee reprezentowane przez zaproszonych do udziału artystów i artystki reprezentujących różne pokolenia i różnorodną es­tetykę. Samoidentyfikacja, jak mówi Ewa Partum, jest pyta­niem o rolę kobiety w społeczeństwie. Najwidoczniej praca Ewy Partum nie tylko nie straciła z wiekiem na ważności, ale, co wzbudza niepokój, jest nadal, jeśli nie coraz bardziej, świeża i aktualna.

Wystawa i – szerzej – kolekcja Madelskich jest rozcią­gniętym w czasie procesem, ponawianą próbą skupienia uwagi na tym, co kluczowe było i jest dla Ewy Partum, Natalii LL oraz wszystkich artystów i artystek zajmujących się kwestiami ciała, tożsamości i płci kulturowej.

Ariana Hekmat, Adam Mazur

 

Artyści:
Natalia LL
Zofia Kulik
Ewa Partum
Katarzyna Górna
Zbigniew Libera
Teresa Gierzyńska
Monika Mamzeta-Zielińska
Alicja Żebrowska
Elżbieta Jabłońska
Maciej Osika
Barbara Konopka
Andrzej Dragan
Zuzanna Janin
Agata Michowska
Martynka Wawrzyniak
Dorota Nieznalska
Katarzyna Kozyra
Marta Deskur
Julita Paluszkiewicz
Anna Grzelewska
Mia Dudek
Aneta Grzeszykowska
Jan Smaga

Kuratorzy: Ariana Hekmat i Adam Mazur

Wystawa jest czynna do 24 września w godzinach:
środa-piątek 14.00-18.00
sobota-niedziela 12.00-18.00

*wystawa przeznaczona dla widzów pełnoletnich

Więcej na stronie Wystawy

Zdjęcia z wernisażu