Obraz "Lilia" J. Modzelewskiego z Kolekcji Madelskich na wystawie w Galerii Bielska BWA !

01.10.2018 - 28.10.2018

Wystawa „INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski” zestawia obrazy dwóch artystów średniego pokolenia, reprezentujących czeskie i polskie malarstwo lat 90. Jak podkreśla kurator wystawy Krzysztof Morcinek, obaj artyści czerpią inspiracje ze swoich przeżyć i doświadczeń. Malując, kierują się intuicją jako metodą w obrazowaniu rzeczy bardziej i mniej widocznych.


"Wystawa jest spotkaniem dwóch niezwykłych artystówi i dwóch odmiennych stylistyk malarskich. Mimo różnic w warstwie materialnej, łączy je silny akcent stawiany na warstwę duchową obrazu. Analityczna postawa wychowanego w kulturze protestanckiej Daniela Balabána, interpretującego średniowieczne portrety mistrza Teodoryka postmodernistycznymi zabiegami malarskimi, spotyka się z oszczędnymi w formie obrazami Jarosława Modzelewskiego, silnie działającymi płaszczyzną koloru i syntetycznie przedstawianą postacią człowieka. Obecność symboli religijnych w pracach obu malarzy, staje się pretekstem do dyskusji na temat wartości moralnych i roli artysty w materializowaniu piękna - także w sferze duchowej. Dzięki intuicji i wrażliwości oraz wypracowanej technice malarskiej obaj umiejętnie stawiają pytania o sens ludzkiej egzystencji. Buntowniczy temperament Balabána kontrastuje z kontemplacyjną postawą Modzelewskiego. Pojawiające się w ich obrazach akcenty humoru i ironii uwalniają autorów od patosu i moralizowania. Duże formaty prezentowanych prac pozwalają widzowi dosłownie zanurzyć się w malarstwie".

Krzysztof Morcinek - kurator wystawy

Wystawa w Galerii Bielska BWA trwa do 28 października 2018 roku.

Fotografia ekspozycji: Krzysztof Morcinek

Więcej Informacji