FEMINISTKI I FOTOGRAFOWIE - wystawa w Starym Browarze w Poznaniu

21.09.2015 - 30.09.2015

Prezentowana po raz pierwszy w tak obszernym wyborze w Poznaniu kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich jest rezultatem subtelnych negocjacji, ekspresji wrażliwości, jak i pełnego pasji ścierania się kolekcjonerskich charakterów, ambicji i wizji. Patrząc z perspektywy akademickiej to także zbiór łączący różne media: malarstwo, fotografię i wideo, rzeźbę i instalację. Z kilkuset obiektów składających się na kolekcję Joanny i Krzysztofa Madelskich na potrzeby ekspozycji wybrane zostały tym razem przede wszystkim fotografie i prace wideo uzupełnione malarstwem Stanisława Fijałkowskiego oraz rzeźbą Marka Chlandy.

Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich ewoluowała na przestrzeni lat. O ile malarstwo było obecne od zarania, o tyle fotografia pojawiała się sporadycznie, by na dobre rozwinąć się w osobny zbiór zapoczątkowany w 2009 roku. Intensywne poszukiwania doprowadziły do stworzenia kolekcji fotografii liczącej kilkaset pozycji, które w wyborze prezentowane były na wystawach Uwikłane w płeć w 2012 roku w ramach Fotofestiwalu w należącym do Muzeum Miasta Łodzi Pałacu Poznańskiego oraz w 2013 roku w BWA Olsztyn. O ile pierwsza z ekspozycji miała układ chronologiczny i koncentrowała się na fotografiach vintage, o tyle w Olsztynie w szerszym wyborze zaprezentowane zostały prace artystów i artystek współczesnych, w tym szereg projekcji wideo (m.in. Katarzyny Kozyry, Marty Deskur, Martynki Wawrzyniak, Doroty Nieznalskiej...). Z kolei wystawa kolekcji prezentowana jesienią 2014 roku w umiejscowionym we wnętrzach Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie Muzeum Narodowym łączyła po raz pierwszy na dużą skalę fotografię i malarstwo. Wystawa Feministki i fotografowie przedstawia - zgodnie z tytułem - reprezentatywny wybór klasyki fotografii polskiej XX-wieku oraz sztandarowe przykłady polskiej sztuki feministycznej. Organizowany przy udziale Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk i Galerii Ego pokaz jest podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej, mniejszej sali eksponowane są prace konserwatywnych niczym Paweł Pierściński, jak i progresywnych twórców w rodzaju Jerzego Lewczyńskiego. Sposobem aranżacji przywodząca na myśl gabinet kolekcjonera sala otwiera się na przestrzeń Słodowni, w której widz łatwo rozpozna ikony feminizmu i klasyczki sztuki gender takie jak Elżbieta Jabłońska, Dorota Nieznalska, Katarzyna Górna, czy Natalia LL.

Wystawa Feministki i fotografowie nie tylko łączy wątek męskiego, nieco szowinistycznego spojrzenia na akt kobiecy z mniej lub bardziej radykalnymi próbami emancypacji proponowanymi przez feminizujące artystki. Poznański pokaz jest również ważny ze względu na syntezę istotnego dla kolekcjonerów lokalnego, poznańskiego kontekstu artystycznego z równie ważnym globalnym punktem odniesienia.

Adam Mazur, kurator wystawy