FRAGMENT 3 - wystawa młodej polskiej fotografii w Galerii EGO w Poznaniu

26.06.2018 - 31.08.2018

Prawie dekadę temu Joanna i Krzysztof Madelscy podjęli decyzję o rozszerzeniu swojej kolekcji sztuki (na którą wówczas w dużej mierze składały się z dzieła współczesnego polskiego malarstwa) o powojenną fotografię oraz prace video art – obiekty rzadko reprezentowane w prywatnych zbiorach kolekcjonerskich.

Tematem, wokół którego zaczęli na nowo organizować swoje wysiłki była (i nadal pozostaje) „kobiecość” rozumiana za Judith Butler jako szereg performatywnych aktów, za którymi – jak pisał Adam Mazur we wstępie do tekstu kuratorskiego wystawy ”Uwikłane w płeć” – nie kryje się żadna absolutna tożsamość płciowa, lecz „polegają one na nieustannej re/konstrukcji i wzmacnianiu wielości, osłabieniu tożsamości raczej niż na jej ekspresji”. Obok niewątpliwych arcydzieł polskiej sztuki fotograficznej takich autorek jak: Natalia LL, Ewa Partum, Teresa Gierzyńska czy Ewa Kuryluk, kolekcja została wzbogacona pracami młodszego pokolenia, miedzy innymi: Alicji Żebrowskiej, Jadwigi Sawickiej, Marty Deskur, Barbary Konopki, Katarzyny Górnej, Katarzyny Kozyry czy Zbigniewa Libery.

Naturalną koleją rzeczy było pojawienie się w zbiorze dzieł z kręgu bardzo młodych reprezentantek i reprezentantów nowych mediów (Aneta Grzeszykowska, Agnieszka Polska, Anna Bedyńska, Mateusz Sadowski, Maciej Osika, Jan Dziaczkowski i wielu innych). Oczywiście nie zapomniano o dziełach wybitnych polskich eksperymentatorów, artystów takiego formatu jak Marek Piasecki czy Jerzy Lewczyński. Kolekcja ewoluowała nieustannie wzbogacając się o dzieła następne i następne… Nie sposób wymienić tu wszystkich autorów pozyskanych prac. Obecnie zbiór ten liczy kilkaset obiektów.

Na czas letniej kanikuły galeria Ego przygotowała kameralną prezentację wybranych z kolekcji prac najmłodszego pokolenia artystek i artystów, którzy współtworzą aktualną polską scenę fotografii. Tym, co wyróżnia eksponowane prace jest (oprócz tematu) specyficzna aura – budowana wokół przedstawionej sytuacji i polegająca na enigmatycznym sposobie obrazowania, na celowym unikaniu dookreślenia i doprecyzowania jego ram. Ta nieszablonowość w sposobie prowadzenia narracji czasami przybiera nutę nonszalancji, a nawet bywa oznaką młodzieńczej bezczelności. W każdym jednak przypadku mamy tu do czynienia z próbą konstruowania własnej, często intymnej opowieści o miłości, fascynacji i pożądaniu, za którą kryje się odwaga w przekraczaniu utartych ról i schematów. 

 

Fragment 3. Młoda polska fotografia z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Anna Bedyńska. Anna Imiela-Szcześniak, Anna Orłowska, Bartek Wieczorek, Jan Dziaczkowski, Kamil Zacharski, Katarzyna Majak, Kuba Dąbrowski, Mateusz Sadowski, Sonia Szostak, Witek Orski, Yulka Wilam

Ekspozycja wakacyjna jest prezentowana w godzinach pracy galerii.
Dokumentacja wystawy: Łukasz Gdak